Świecka Rodzina Franciszkańska - Parafia Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej

Przejdź do treści


III ZAKON ŚW. FRANCISZKA

Uczyń mnie, Panie,
narzędziem Twojego pokoju,
bym tam, gdzie jest nienawiść - zakorzeniał miłość,
tam, gdzie obraza - wnosił przebaczenie,
tam, gdzie niezgoda - głosił pojednanie,
tam, gdzie błąd panuje - bym przynosił prawdę,
tam, gdzie jest wątpienie - żebym krzewił wiarę,
tam, gdzie jest rozpacz - bym budził nadzieję,
tam, gdzie są ciemności - bym zapalał światło,
a tam, gdzie smutek - żebym wnosił radość.
Aby móc coś dać, trzeba to wpierw posiadać. Aby móc dzielić się wiarą, wnosić pokój, zapalać światło, trzeba samemu płonąć wiarą i Bożym światłem oraz nosić w sobie Boży pokój. Franciszkanie świeccy starają się zachowywać Ewangelię Jezusa Chrystusa (bo to w Niej jest prawdziwy pokój, doskonała miłość, autentyczne przebaczenie...), naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Czynią to zgodnie ze swoim stanem i z tym wszystkim, co tworzy ich życie. W trzecią niedzielę każdego miesiąca gromadzą się na modlitewno - formacyjnym spotkaniu w Domu Parafialnym.


Aby lepiej zrozumieć:
•ZAKON, bo jest to wspólnota osób podporządkowujących się przepisom Kościoła, aby mieć wydatną i pewną pomoc w osiąganiu miłości doskonałej;
•FRANCISZKAŃSKI, bowiem osoby te dążą do doskonałości za przykładem św. Franciszka, podzielając jego ideały, działalność ewangeliczną, itp.;
•ŚWIECKICH, ponieważ osoby te nie porzucają "świata", pozostają w swoich domach i nadal żyjąc w "środowisku" cywilnym i zawodowym, wpływają na niego od wewnątrz.
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 3
44-338 Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica Śl.
Tel. (32) 47 36 187
E-mail: par.moszczenica.sl@katowice.opoka.org.pl
KONTO: 35 1560 1094 0000 9050 0005 1677
Wróć do spisu treści