OGŁOSZENIA - Parafia Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej

Przejdź do treści

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.03.2021 R.

 

            Kiedy przychodzimy w trzecią wielkopostną niedzielę na Mszę Świętą, chcemy uświadomić sobie, że wiara – most łączący człowieka z Panem Bogiem – to nie tylko uznanie prawdy o Jego istnieniu, ale przede wszystkim osobiste przylgnięcie do Niego i pełne zaufania zawierzenie Jemu. Istotne w chrześcijańskim życiu jest więc nieustanne oczyszczanie swego myślenia, aby coraz bardziej było one zgodne z zasadami Dekalogu i Ewangelii. Owocem takiego procesu dojrzewania w wierze jest nie tylko piękne życie na ziemi, ale przede wszystkim możliwość życia w wieczności. We Mszy Świętej otrzymujemy już zadatek wieczności, tu wyrażamy naszą wiarę i tu ją umacniamy dzięki spotkaniu z Tym, który ma życie wieczne.

 

1.      Kolekta w dzisiejszą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne słowa „Bóg zapłać”.

2.      Zapraszamy na GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM dziś o g. 16.30. Wiernych, uczestniczących w niedziele WIELKIEGO POSTU we Mszy św. wieczornej, zapraszamy już na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, gdyż w czasie Mszy św. kazania już nie będzie. Msza św. wieczorna o g. 17.00.

3.      Dla chrześcijanina cały OKRES WIELKIEGO POSTU to czas pokuty i umartwienia. W tym okresie zapraszamy do udziału w nabożeństwach pokutnych:

Ø     DROGA KRZYŻOWA – w piątki o g. 17.30 (bezpośrednio po Mszy św. wieczornej);

Ø     GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM – w niedziele o g. 16.30.

Uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej zyskujemy odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który możemy ofiarować za zmarłych. Zalecania za zmarłych w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.

4.      Od środy, 10 marca, rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością św. Józefa. W tym roku, poświęconym św. Józefowi, w sposób szczególny polecajmy Jego wstawiennictwu Kościół i nasze rodziny. Modlitwy nowenny będziemy odmawiać po Mszy św. porannej.

5.      W piątek NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy do udziału dorosłych, młodzież i dzieci.

6.      W obecnej sytuacji pandemii utrzymuje się dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Przypominamy, że obecnie w kościele i na zewnątrz mamy obowiązek zakładać maseczki, zakrywające usta i nos. W kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2, czyli w naszym 50 osób.

7.      Na czas wzmożonych zakażeń COVID – 19 zawieszone zostały wszelkie grupowe spotkania. W razie zagrożenia życia zawsze można wezwać kapłana z posługą sakramentalną. Módlmy się o ustanie pandemii, szczególnie modlitwą różańcową o g. 20.30 w naszych domach.

8.      KANCELARIA PARAFIALNA czynna w tygodniu od poniedziałku do soboty bezpośrednio po Mszy św. porannej oraz w środę i piątek od g. 15.00 do 16.30.

9.      W Kancelarii Parafialnej są jeszcze przyjmowane intencje mszalne za żywych i zmarłych.

10. W ubiegłą niedzielę na pomoc dla misjonarzy zebrano kwotę  1480,00 zł. Serdeczne ”Bóg zapłać”.

11. Wielkopostne rekolekcje w naszej Wspólnocie są zaplanowane od soboty, 20 marca, do środy, 24 marca. Módlmy się o owocne przeżycie tego świętego czasu rekolekcji.

12. Z tyłu kościoła za ławkami jest wyłożony nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł. i nasza gazetka Posłaniec Królowej Różańca św. w cenie 1 zł.

13. Składamy serdeczne słowa podziękowania za wszelkie ofiary, składane na potrzeby naszego kościoła czy to bezpośrednio, czy też na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

Numer konta bankowego naszej parafii: 35 1560 1094 0000 9050 0005 1677.

14. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 3
44-338 Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica Śl.
Tel. (32) 47 36 187
E-mail: par.moszczenica.sl@katowice.opoka.org.pl
KONTO: 35 1560 1094 0000 9050 0005 1677
Wróć do spisu treści