Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej - Parafia Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej

Przejdź do treści
O Parafii > Historia parafii
.

Kociół pod wezwaniem Matki Boej Róacowej


Miejsce na budowę nowego kościoła wybrano w pobliżu starego budynku szkolnego, przeznaczonego do rozbiórki. Do realizacji przyjęto projekt architektów: H. Szołdry i K. Kluzy. W czerwcu 1939 roku rozpoczęto kopanie fundamentów. Parafianie podjęli tę pracę z wielkim entuzjazmem i zadowoleniem. Jednakże wybuch II wojny światowej, zajęcie przez Niemców Moszczenicy spowodowało wstrzymanie prac. Po wielu interwencjach i prośbach Starostwo w Rybniku wyraziło zgodę na kontynuowanie budowy. Jednak nie trwała ona długo. Zdołano jedynie wznieść mury wieży i ścian bocznych na wysokość zaledwie 4 metrów nad ziemią. Budowę ponownie wstrzymano na polecenie władz okupacyjnych, a znajdujące się na placu budowy materiały budowlane zarekwirowały władze niemieckie. Materiały przewieziono do Jastrzębia Zdroju i zużyto do budowy domów.


Po wojnie, gdy tylko Moszczenica została trochę odbudowana ze zniszczeń i parafianie mogli znów zamieszkać w swoich domach, podjęto w 1947 roku z inicjatywy ks. proboszcza Maksymiliana Kowalczyka dalszą budowę kościoła. Przy budowie tej pracowali niemal wszyscy mieszkańcy Moszczenicy, ukazując przez to głębokie pragnienie praktykowania swojej wiary we własnej, nowej świątyni.


Po trzech latach intensywnych prac, zaczęto przygotowanie do poświęcenia kościoła, który oddano pod opiekę Matki Bożej Różańcowej, ponieważ rok 1950 (tj. rok zakończenia budowy) został przez papieża Piusa XII ogłoszony "Rokiem Maryjnym". Poświęcenia świątyni dokonał ks. biskup Stanisław Adamski, ordynariusz katowicki, w niedzielę, dnia 8 października 1950 roku.